Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật doanh nghiệp tại Công ty Phát triển thủy điện Sê San

Thứ hai, 11/11/2019 | 08:49 GMT+7

       Trong mỗi doanh nghiệp các vấn đề liên quan đến lĩnh vực lao động, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội được người sử dụng lao động cũng như người lao động quan tâm, để mỗi người lao động nắm bắt được quyền và nghĩa vụ của mình trong hoạt động lao động với doanh nghiệp, sáng ngày 07/11/2019, Công ty Phát triển thủy điện Sê San đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến doanh nghiệp cho toàn thể người lao động đang làm việc tại Công ty.

Ông Nguyễn Hữu Tùng, Phó trưởng Phòng Lao động Việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai phổ biến các nội dung pháp luật liên quan đến doanh nghiệp 

          Tại hội nghị tuyên truyền, người lao động Công ty đã được nghe ông Nguyễn Hữu Tùng, Phó trưởng Phòng Lao động Việc làm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai phổ biến các nội dung về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động tại doanh nghiệp; các quy định liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; việc thực hiện các quy định của pháp luật như: Thực hiện mức lương tối thiểu vùng, xây dựng thang, bảng lương, quy chế trả lương; việc ký kết hợp đồng lao động, thực hiện thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động; và các pháp luật liên quan tại doanh nghiệp.  

        Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến doanh nghiệp nhằm trang bị cho người lao động những hiểu biết cơ bản về quyền lợi cũng như nghĩa vụ của mình khi làm việc tại Công ty.

 

PTTM