Hội nghị Người lao động Công ty Phát triển thủy điện Sê San năm 2019

Thứ ba, 7/5/2019 | 13:31 GMT+7

          Chiều ngày 04/5/2019 tại trụ sở 114 Lê Duẩn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Công ty Phát triển Thủy điện Sê San tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2019. Hội nghị do ông Hồ Trung Đông – Giám đốc Công ty và Ông Nguyễn Đăng Hà – Chủ tịch Công đoàn Công ty chủ trì. Tham dự Hội nghị có 82 người lao động trong Công ty.

          Hội nghị được nghe các Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị Quyết Hội nghị Người lao động (NLĐ) năm 2018; Kết quả kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các chế độ chính sách cho NLĐ, cải thiện điều kiện lao động; thực hiện quy chế dân chủ tại Công ty do ông Nguyễn Đăng Hà, Chủ tịch Công đoàn Công ty trình bày.

Ông Nguyễn Đăng Hà – Chủ tịch Công đoàn trình bày các báo các tại Hội nghị

          Ông Hà Đức Minh, Trưởng phòng KH-VT, thừa ủy quyền của Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, những kết quả đạt được trong Quý I/2019 và nhiệm vụ thực hiện trong các tháng còn lại của năm 2019 của công ty.

          Cũng tại Hội nghị, trưởng các đơn vị chức năng trình bày các báo cáo: Kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; Tình hình thực hiện các chế độ chính sách đối với NLĐ; Công tác An toàn vệ sinh lao động, cải thiện môi trường làm việc cho NLĐ; Công khai tài chính về các nội dung liên quan đến người lao động; Việc phân phối, trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, các quỹ do người lao động đóng góp; Kết quả thực hiện tối ưu hoá chi phí của Công ty.

Hội nghị đã tham gia thảo luận sôi nổi, đóng góp ý kiến cho các nội dung: Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018; Kết hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Góp ý các sửa đổi các quy định, quy chế có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người lao động; Điều kiện làm việc và các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc; Kiến nghị, đề xuất nâng cao năng suất lao động...

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hồ Trung Đông-Giám đốc Công ty, chủ trì hội nghị Người lao động năm 2019 đã biểu dương những cố gắng nỗ lực và thành quả đạt được của các đơn vị và người lao động trong năm 2018; Đánh giá cao các ý kiến đóng góp xây dựng, giải đáp thấu đáo các kiến nghị chính đáng của người lao động; Đồng thời ông Hồ Trung Đông cũng chỉ đạo các đơn vị tiếp tục khắc phục khó khăn, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.


Ông Hồ Trung Đông, Giám đốc Công ty - Chủ trì Hội nghị trả lời ý kiến NLĐ và chỉ đạo Hội nghị

Toàn thể Hội nghị đã thống nhất và bầu chọn ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới 2019 -2021 để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Người lao động tham gia bỏ phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021

Một trong những nội dung tại Hội nghị năm 2019 đã được duy trì thực hiện trong các năm trước đây đó là toàn thể người lao động và Ban Lãnh đạo, BCH Công đoàn Công ty tham gia ký cam kết thực hiện tốt quy tắc ứng xử Văn hóa Công ty; Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn ký kết Thỏa ước lao động tập thể.

Ông Hồ Trung Đông, Giám đốc Công ty và Ông Nguyễn Đăng Hà, Chủ tịch Công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể

Tập thể Ban Lãnh đạo và CBCNV Công ty

Cũng tại Hội nghị, Công ty đã công bố các quyết định khen thưởng các cấp cho các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc năm 2018.

Ông Hồ Trung Đông, Giám đốc Công ty trao cờ thi đua của EVN cho Phòng KT-AT và Phân xưởng Vận hành

Ông Hồ Trung Đông, Giám đốc Công ty trao bằng khen của EVN cho cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018

Hội nghị đã thành công tốt đẹp với 100% NLĐ biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 với chủ đề của năm “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện”.

CBCNV biểu quyết tại Hội nghị NLĐ năm 2019

Phạm Thị Tuyết Minh