Gói thầu cung cấp vật tư thiết bi phục vụ trung tu hệ thống tự dùng DC

Chủ nhật, 21/12/2014 | 21:41 GMT+7

Công ty phát triển thủy điện Sê San thông báo kết quả đấu thầu gói thầu "Cung cấp vật tư thiết bi phục vụ trung tu hệ thống tự dùng DC". Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Vật tư và Thiết bị Hải Pháp.

Thong bao thi tuyen dung.pdf