Gói thầu cung cấp VTTB phục vụ Đại tu Tổ máy số 2 năm 2013

Chủ nhật, 21/12/2014 | 21:41 GMT+7

Công ty phát triển thủy điện Sê San thông báo kết quả đấu thầu gói thầu "Cung cấp VTTB phục vụ Đại tu Tổ máy số 2 năm 2013". Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị công nghiệp.