Gói thầu "Cung cấp VTTB phục vụ SCL các hệ thống thiết bị phụ" năm 2013

Chủ nhật, 21/12/2014 | 21:41 GMT+7

Công ty phát triển thủy điện Sê San thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Cung cấp VTTB phục vụ SCL các hệ thống thiết bị phụ" năm 2013. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Vật tư và thiết bị công nghiệp.