Giới thiệu tổng quan về Công ty

Thứ sáu, 19/12/2014 | 10:32 GMT+7
Công ty Phát triển thủy điện Sê San được thành lập theo quyết định số 43/QĐ-EVN ngày 29/01/2010 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/4/2010 với chức năng nhiệm vụ chính là quản lý vận hành Nhà máy thủy điện Sê San 4 gồm 03 tổ máy có công suất 360MW với điện lượng trung bình hàng năm khoảng 1,4 tỷ kWh.

(Nhà máy thuỷ điện Sê San 4 là một trong những công trình trọng điểm quốc gia được khởi công xây dựng vào tháng 11/2004 trên sông Sê San thuộc địa phận 02 tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Tổ máy số 1 hoà lưới quốc gia vào ngày 28/09/2009, Tổ máy số 2 phát điện ngày 08/12/2009, Tổ máy số 3 phát điện ngày 20/03/2010).

Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

  • Sản xuất điện

- Sản xuất và kinh doanh điện năng; tham gia thị trường điện lực theo lộ trình do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Quản lý vận hành nhà máy thủy điện Sê San 4 công suất 360MW, nhà máy điện mặt trời Sê San 4 công suất 49MWp.

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật

- Xây lắp, giám sát lắp đặt thiết bị viễn thông-công nghệ thông tin.

- Tư vấn quản lý dự án, tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán và giám sát thi công công trình viễn thông, công nghệ thông tin, các công trình công nghiệp và dân dụng.

- Tư vấn quản lý dự án, tư vấn khảo sát thiết kế, tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán, tư vấn thẩm tra và giám sát thi công công trình nguồn điện, các công trình đường dây và trạm biến áp Tư vấn xây dựng (Giám sát các công trình: điện – điện tử, điện năng; giám sát lắp đặt thiết bị điện, điện tử).

  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh

 Xuất nhập khẩu nhiên liệu, nguyên vật liệu, vật tư thiết bị ngành điện.

  • Giáo dục

 Đào tạo nguồn nhân lực và hợp tác đào tạo lao động với nước ngoài (đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các Nhà máy thủy điện).