Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

Thứ năm, 16/3/2017 | 10:27 GMT+7

Ngày 15/02/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 79/QĐ-BXD về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Theo đó, kể từ ngày 01/3/2017 sẽ áp dụng Định mức chi phí mới ban hành kèm theo Quyết định 79, cụ thể:

Bảng số 1: Định mức chi phí quản lý dự án

Bảng số 2: Định mc chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

Bảng số 3: Định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Bảng số 4: Định mc chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Định mc chi phí thiết kế kỹ thuật của công trình dân dụng có yêu cầu thiết kế 3 bước

Bảng số 6: Định mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình dân dụng có yêu cầu thiết kế 2 bước

Bảng số 9: Định mức chi phí thiết kế kỹ thuật của công trình giao thông có yêu cầu thiết kế 3 bước

Bảng số 10: Định mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình giao thông có yêu cầu thiết kế 2 bước

  • Ngày ban hành: 15/02/2016.
  • Ngày có hiệu lực: 01/3/2017.
  • Thay thế cho: Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Xem và tải văn bản tại đây

Phòng Thanh tra - Pháp chế