Định hình cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Thứ năm, 12/5/2022 | 08:58 GMT+7

Cuốn “Định hình cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” là một trong những quyển sách về chuyển đổi số nên đọc nhất, giúp độc giả có thêm khả năng tham gia các cuộc đối thoại mang tính chiến lược xoay quanh các công nghệ mới nổi diễn ra trong và ngoài các cộng đồng, các tổ chức và thể chế mà mình là thành viên, giúp độc giả chủ động định hình thế giới phù hợp với những giá trị chung của con người.

Cuốn sách này là sản phẩm của nhiều chuyên gia hàng đầu thế giới trong cộng đồng đông đảo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Đặc biệt, Phần 2 là sự tổng hợp góc nhìn của các nhà lý luận hàng đầu trong các Hội đồng Tương lai Toàn cầu và Mạng lưới Chuyên gia của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Định hình cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư bổ sung cho cuốn Cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo hai cách. Thứ nhất, giúp tất cả độc giả – từ các nhà lãnh đạo toàn cầu cho tới những công dân có cùng mối quan tâm - “kết nối thông tin để có được hiểu biết toàn diện và hệ thống” (“connect the dots”), bao gồm việc xác định các vấn đề từ góc nhìn hệ thống và nhấn mạnh sự gắn kết giữa các công nghệ mới nổi, các thách thức toàn cầu và hành động của chúng ta hiện nay. Thứ hai, cho phép độc giả đi sâu hơn vào bản chất của từng loại công nghệ và từng vấn đề quản trị cụ thể, được minh họa bởi các dẫn chứng gần đây và được lý giải qua ý kiến của các chuyên gia hàng đầu thế giới.

Thông tin về sách:

Tác giả:                    Klaus Schwab

Nhà xuất bản:         Nxb Thế giới

Người dịch:             Thành Thép

Ngày phát hành      07/06/2019

Các nội dung chính của sách:

Phần 1: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

  • Xác định phạm vi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
  • Kết nối để có được hiểu biết toàn diện và hệ thống.
  • “Nhúng” giá trị vào công nghệ.
  • Trao quyền cho các chủ thể liên quan

Phần 2: Công nghệ, Cơ hội và Đột phá

Trong phần 2, tác giả đi sâu hơn vào các công nghệ phi thường, các điều kiện nảy sinh công nghệ đó và cách thức chúng tương tác và mang lại năng lượng cho kỷ nguyên mới này. Quy mô, phạm vi và tốc độ thay đổi mà các công nghệ này mang lại sẽ tác động không chỉ tới các ngành công nghiệp, mà chúng có khả năng thay đổi tiến trình của lịch sử và sẽ ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. 

  • Mở rộng công nghệ số và cải tạo thế giới vật chất.
  • Thay đổi con người và tích hợp môi trường.

Kết luận: Chúng ta có thể làm gì để định hình cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Trân trọng giới thiệu./.

Nguyễn Viết Toại