Đàm phán với chính mình

Thứ tư, 31/3/2021 | 14:00 GMT+7

Sự thay đổi tốt nhất mà chúng ta có thể tạo ra trong cuộc đời mình là thay đổi thái độ từ bên trong, từ không hài lòng thành hài lòng.

“Hãy thay đổi bản thân trước khi thay đổi cả thế giới.” - Socrates

“Không có thỏa thuận nào lớn hơn việc đạt được thỏa thuận với chính mình, không có chiến thắng nào vẻ vang hơn chiến thắng chính bản thân” - William Ury

Giới thiệu về tác giả: William Ury là một nhà đàm phán, hòa giải nổi tiếng thế giới, đồng thời là người chỉ đạo “Dự án thương lượng toàn cầu” của Đại học Harvard. Trong suốt 30 năm qua, ông đã hỗ trợ hàng triệu doanh nghiệp, tổ chức và chính phủ đạt được những thỏa thuận có lợi cho cả hai bên. Ông còn là tác giả của nhiều cuốn sách best-seller về kỹ năng đàm phán như: Đàm phán với chính mình, Lời từ chối hoàn hảo.

Sách hay:

Qua cuốn sách, tác giả muốn nhắn nhủ với chúng ta một điều: thay vì trở thành đối thủ đáng ghét nhất của bản thân, chúng ta có thể tự trở thành người bạn tốt nhất của chính mình. Trong đó, quá trình biến bản thân từ đối thủ trở thành bạn bao gồm sáu bước thử thách, được William Ury gọi là “đàm phán với chính mình”.

Danh sách chương:

Giới thiệu: Cuộc đàm phán đầu tiên

1. Đặt mình vào vị trí của chính mình

2. Phát triển Batna của bạn

3. Thay đổi cách nhìn về bức tranh cuộc sống

4. Nắm bắt hiện tại

5. Tôn trọng mọi người trong mọi hoàn cảnh

6. Cho đi và nhận lại

Kết luận. Ba chiến thắng

Lời cảm ơn

Nguyễn Viết Toại