Công ty Phát triển thủy điện Sê San thực hiện tốt công tác chuẩn bị sản xuất và tiếp nhận vận hành Nhà máy điện mặt trời Sê San 4

Thứ năm, 5/11/2020 | 08:12 GMT+7

Vào lúc 10h30 phút ngày 5/11/2020, Dự án Nhà máy Điện mặt trời Sê San 4 (Nhà máy) có công suất 49MWp chính thức hòa lưới điện quốc gia. Theo thiết kế, nhà máy sẽ góp phần cung cấp điện lượng bình quân 72,4 triệu kWh/năm cho hệ thống điện.

Dự án do Tập đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư, giao cho Ban Quản lý dự án Điện 2 làm đại diện chủ đầu tư. Liên danh Nhà thầu HUAYUAN (Trung Quốc) và Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp CTCP (MIE) thực hiện theo hình thức Hợp đồng EPC.

Công ty Phát triển thủy điện Sê San (Công ty) được giao nhiệm vụ thực hiện công tác chuẩn bị sản xuất và tiếp nhận vận hành Nhà máy điện mặt trời Sê San 4 (theo quyết định số 449/QĐ-EVN ngày 31/12/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn điện lưc Việt Nam).

Công ty đã tích cực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao:

- Đào tạo lực lượng vận hành đáp ứng đủ nguồn lực tiếp nhận vận hành Nhà máy.

- Tổ chức tiếp nhận, biên dịch tài liệu kỹ thuật, biên soạn quy trình/chỉ dẫn vận hành.

- Triển khai nhân lực tham gia giám sát lắp đặt thiết bị theo chức năng chuẩn bị sản xuất được giao.

- Phối hợp góp ý các phương án điều khiển, liên động liên quan đến Nhà máy thủy điện Sê San 4 và trạm phân phối 220kV hiện hữu đảm bảo an toàn.

Đến thời điểm trước khi hòa lưới điện, Công ty đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện tiếp nhận vận hành Nhà máy. Đội ngũ vận hành đã thực hiện tốt nhiệm vụ thao tác phục vụ thử nghiệm, đóng điện, hòa lưới Nhà máy thành công và tiếp nhận vận hành đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Công ty đang tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan trên công trường để vận hành và thực hiện các thí nghiệm đến khi được cấp chứng nhận vận hành thương mại (COD), sau đó sẽ quản lý vận hành năm đầu trước khi tiếp nhận chính thức vận hành Nhà máy.

Công ty đang nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ theo mô hình mới: “Quản lý vận hành Nhà máy thủy điện kết hợp Nhà máy điện mặt trời”.

Một số hình ảnh đóng điện, hòa lưới NMĐMT Sê San 4.

Kiểm tra tình trạng máy biến áp chính trước khi đóng điện

Kiểm tra, thao tác các thiết bị tại trạm hợp bộ Inverter

Hòa lưới điện Nhà máy Điện mặt trời Sê San 4 tại phòng điều khiển

Đưa tin: Đặng Trung Thi