Công ty Phát triển thủy điện Sê San mở lớp đào tạo Đấu thầu qua mạng

Thứ ba, 10/9/2019 | 08:52 GMT+7

        Nhằm nâng cao nghiệp vụ thực hiện công tác đấu thầu qua mạng cho CBNV các phòng nghiệp vụ, ngày 07/9/2019, Công ty Phát triển thủy điện Sê San phối hợp với Viện Nghiên cứu Đào tạo Nhân lực và Phát triển Giáo dục mở lớp đào tạo Đấu thầu qua mạng cho 23 học viên.

      Giảng viên lớp học là Thạc sỹ Trần Tuấn Linh – Trưởng phòng Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

      Đến với chương trình đào tạo ngoài việc được phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu, quy trình thực hiện đấu thầu qua mạng, các học viên còn được thực hành thực tế trên hệ thống đấu thầu quốc gia, trao đổi thảo luận, giải đáp tháo gỡ vướng mắc, xử lý tình huống liên quan trong công tác đấu thầu.

      Với những kiến thức lĩnh hội được sau khóa học, tin rằng các học viên sẽ thực hiện tốt hơn nữa công tác đấu thầu, đặc biệt là đấu thầu qua mạng theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

Ho Sy Hung