Công ty Phát triển thủy điện Sê San duy trì huấn luyện định kỳ an toàn, vệ sinh lao động.

Thứ ba, 13/10/2020 | 07:15 GMT+7

Thực hiện Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động và các quy định của pháp luật có liên quan, thực hiện kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năm 2020 của Công ty,

 Vào ngày 12/10/2020, Công ty Phát triển thủy điện Sê San (Công ty) phối hợp với Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức mở lớp huấn luyên định kỳ an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động trong Công ty.

Giảng viên tham gia huấn luyện là ông Nguyễn Tường Dũng, Phó Giám đốc - Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức. Tham dự huấn luyện có 39 người lao động thuộc Nhóm 4 theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

Phát biểu khai giảng lớp huấn luyện, ông Nguyễn Minh Khứ - Phó Giám đốc Công ty đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất và yêu cầu toàn thể người lao động nỗ lực học tập, tiếp thu kiến thức để vận dụng vào thực tiễn tại Công ty.

Ông Nguyễn Minh Khứ, Phó Giám đốc Công ty phát biểu khai mạc

Với nhiều năm kinh nghiệm làm trưởng ca vận hành và quản lý sản xuất Nhà máy Nhiệt điện Thủ Đức, có kiến thức sâu rộng về an toàn, vệ sinh lao động và với phương pháp huấn luyện lấy học viên làm trung tâm, ông Nguyễn Tường Dũng đã tạo được sự hứng khởi học tập của người lao động, mọi người tập trung nghe giảng, mạnh dạn phát biểu và tham gia thảo luận sổi nổi. 100% người lao động tham dự đã hoàn thành tốt bài kiểm tra sát hạch sau khi kết thúc huấn luyện.

Giảng viên huấn luyện - ông Nguyễn Tường Dũng, Phó Giám đốc - Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức

Qua huấn luyện, người lao động đã nắm được những kiến thức, kỹ năng, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác an toàn vệ sinh lao động; biết vận dụng các kiến thức, kỹ năng vào thực tế công việc; chấp hành, tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động. Khóa huấn luyện vừa cung cấp kiến thức cho người lao động, cách tiếp cận mới về công tác an toàn vệ sinh lao động vừa là cuộc trao đổi giữa giảng viên với học viên về công tác an toàn vệ sinh lao động tại Công ty để có sự so sánh, đánh giá, rút kinh nghiệm trong thực tiễn, hạn chế tối đa, ngăn ngừa các thiệt hại xảy ra trong lao động.

Tin, Bài: Sỹ Hưng (P1)