Công ty Phát triển Thủy điện Sê San thường xuyên quan tâm đến môi trường lao động

Thứ tư, 18/3/2020 | 08:28 GMT+7

      Thực hiện kế hoạch An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2020, vào ngày 10/3/2020 Công ty Phát triển Thủy điện Sê San (Công ty) phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum tổ chức đo kiểm môi trường lao động ở các vị trí làm việc tại Nhà máy Thủy điện Sê San 4.

      Đo kiểm môi trường làm việc là quan trắc, đo kiểm đánh giá, đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc, để đánh giá và đề ra các biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng và chống một số bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Lãnh đạo Công ty chú trọng việc phát triển Công ty gắn với bảo vệ môi trường, thực hiện nghiêm túc các quy định đảm bảo điều kiện làm việc theo yêu cầu của các cấp. Định kỳ hàng năm, Công ty thuê đơn vị tư vấn đo kiểm tổ chức đánh giá tác động môi trường của Nhà máy thủy điện Sê San 4.

Cán bộ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Kon Tum đo kiểm môi trường tại các vị trí trong Nhà máy thủy điện Sê San 4

      Ngày 10/3/2020, Công ty đã phối hợp với Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Kon Tum thực hiện đo hơn 20 điểm và lấy hơn 180 mẫu đo bao gồm các yếu tố: vi khí hậu (ánh sáng, tốc độ gió, nhiệt độ), độ rung, độ ồn, điện từ trường.

      Trong những năm qua, Công ty luôn đề ra những giải pháp cụ thể, thiết thực để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động: Lắp đặt các phòng kính cách âm tại các vị trí người lao động trực thường xuyên tại các Nhà máy; treo bảng cảnh báo về thời gian cho phép tiếp xúc với tiếng ồn lớn tại các vị trí làm việc trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, phương tiện bảo vệ cá nhân như nút tai, chụp tai chống ồn cho người lao động khi làm việc; Thực hiện bồi dưỡng hiện vật cho người lao động; Năm 2016 sửa chữa lại bên trong Gian máy bằng các tấm hợp kim nhôm có màng tiêu âm, đã góp phần giảm thiểu tiếng ồn đáng kể (độ ồn đo đạc tại cao trình 160,8m là 71dB, giảm 4,8dB so với độ ồn đo được ban đầu); bố trí cây xanh trong nhà máy để chống hiệu ứng nhà kính và cải thiện điều kiện làm việc.

      Với sự quan tâm của Ban Lãnh đạo Công ty, những giải pháp và hành động cụ thể, môi trường và điều kiện làm việc của người lao động tại Nhà máy Thủy điện Sê San 4 ngày càng được cải thiện, góp phần giảm thiểu các rủi ro cũng như các tác động có hại đến người lao động, qua đó giúp người lao động yên tâm công tác.

      Để bảo vệ sức khỏe cho người lao động, ngoài công tác quan trắc môi trường lao động, Giám đốc Công ty luôn chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe người lao động như khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, xét nghiệm mẫu nước ăn uống sinh hoạt đảm bảo, phòng chống dịch bệnh và tạo cảnh quan môi trường Xanh, Sạch, Đẹp./.

Tran Thi Hai Yen