Chi bộ Phòng Hành chính và Lao động tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022

Thứ hai, 30/3/2020 | 17:08 GMT+7

      Chiều 25/3/2020, tại trụ sở Công ty, chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Công ty Phát triển thủy điện Sê San đã trọng thể tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

      Đồng chí Hồ Trung Đông - Bí thư Đảng ủy tham dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội còn có đồng chí Nguyễn Viết Toại - Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ 3 cùng toàn thể 16 đồng chí đảng viên Chi bộ 2.


Toàn cảnh Đại hội chi bộ 2, nhiệm kỳ 2020-2022

      Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Bí thư chi bộ 2 đánh giá đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên Chi bộ hướng tới Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

      Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Bí thư chi bộ báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội lần IV, nhiệm kỳ 2017 - 2020, báo cáo đánh giá toàn diện kết quả đạt được trên các mặt công tác: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng; Lãnh đạo xây dựng đơn vị, đoàn thể chính trị xã hội vững mạnh; Lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng; Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Báo cáo cũng chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại, những bài học kinh nghiệm; đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2022.

      Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ lần IV, nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ 2 đã hoàn thành thành 06/06 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra. Đặc biệt, công tác phát triển đảng viên mới, đã kết nạp được 02 đồng chí, vượt chỉ tiêu được giao.

     Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022, Đại hội đã đề ra 06 chỉ tiêu cần phấn đấu, giao cấp ủy nhiệm kỳ mới kế thừa, phát huy bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ, Phòng Hành chính và Lao động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

     Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hồ Trung Đông, Bí thư Đảng ủy đồng tình, đánh giá cao Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020, phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2022 do chi ủy Chi bộ 2 chuẩn bị. Trong bối cảnh toàn Tập đoàn thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại, thành lập các đơn vị hạch toán phụ thuộc EVN, Chi bộ 2 với sự nỗ lực của từng đồng chí đảng viên và sự chỉ đạo quyết liệt của Chi ủy đã phát huy sức mạnh tập thể để có được những thành công, đóng góp đáng ghi nhận vào việc thực hiện thành công các nhiệm vụ của Đảng bộ Công ty.

      Đồng thời yêu cầu chi bộ 2 cần phát huy và tiếp tục có những đổi mới trong công tác sinh hoạt chi bộ, để đảm bảo các đảng viên trong chi bộ, đặc biệt là tập trung vào nắm rõ những vấn đề cốt lõi của các Nghị quyết của Đảng để vận dụng vào thực tế công tác chuyên môn của Phòng Hành chính và Lao động.

    

Đồng chí Hồ Trung Đông phát biểu chỉ đạo Đại hội

      Đại hội đã bầu chi ủy chi bộ 2, nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 03 đồng chí, trong đó: Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng Phòng Hành chính và Lao động được tín nhiệm bầu lại giữ chức Bí thư chi bộ; đồng chí Nguyễn Ngọc Minh – Phó Phòng Hành chính và Lao động giữ chức Phó Bí thư chi bộ và 01 đồng chí giữ chức chi ủy viên.

Đồng chí Hồ Trung Đông tặng hoa chúc mừng Chi ủy chi bộ 2, nhiệm kỳ 2020-2022

Nguyen Duc toan