Chi bộ 1 tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Thứ hai, 30/3/2020 | 11:15 GMT+7

      Thực hiện thông báo số 42-TB/ĐU ngày 10/3/2020 của Đảng bộ Công ty Phát triển Thủy điện Sê San về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc. Vào lúc 9h30 ngày 26/03/2020, tại Hội trường Nhà trực sản xuất, Chi bộ 1 đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Đăng Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Bí thư Chi bộ 2 về dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có 17 đảng viên là NLĐ của Phân xưởng Vận hành, đồng chí Đặng Trung Thi - Bí thư Chi bộ 1, Quản đốc Phân xưởng chủ trì Đại hội.

 

Đồng chí Đặng Trung Thi - Bí thư chi bộ, Quản đốc phân xưởng - chủ trì Đại hội 

        Tại Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, các đại biểu được nghe đồng chí Phan Vĩnh Tài - Phó Bí thư Chi bộ trình bày Dự thảo “Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, Phương hướng hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022”. Theo Báo cáo, Chi bộ 1 đã đánh giá lãnh đạo các mặt công tác nhiệm kỳ 2017-2020 gồm công tác chuyên môn (Quản lý vận hành, ATVSLĐ-PCCN, Đào tạo), công tác chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng, tổ chức đoàn thể, triển khai thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  đã đạt kết quả tốt.

         Trong nhiệm kỳ 2017-2020, chỉ tiêu về sản lượng điện và kinh tế kỹ thuật của các năm đều đạt và vượt, thiết bị vận hành an toàn, không có sự cố cháy nổ xảy ra, điều tiết hồ chứa không xảy ra sai sót; thực hiện tốt biện pháp tổ chức và kỹ thuật để đảm bảo an toàn; phát hiện và phối hợp với các đơn vị tổ chức xử lý 842 khiếm khuyết; có 08 sáng kiến cải tiến được công nhận; đào tạo 11 trưởng ca Nhà máy điện mặt trời,02 trưởng ca thủy điện, 02 trực ĐKTT, 02 trực điện, 02 trực máy, 02 trực TPP-ĐT-CNN; 02 nhân viên quan trắc, biên soạn và hiệu đính 50 QTVH&XLSC các hệ thống thiết bị, biên soạn đầy đủ tài liệu đào tạo, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho các chức danh vận hành. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, từng đảng viên tự giác học tập chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, NLĐ tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, của lãnh đạo Công ty; tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước và nội quy, quy chế của đơn vị. Tháng 12/2018 chi bộ đã kết nạp đảng cho 01 quần chúng ưu tú, hiện đang hướng dẫn 02 quần chúng ưu tú viết lý lịch xin vào Đảng. Chi bộ đã thực hiện tốt vai trò Lãnh đạo đối với tổ chức Công đoàn và đoàn thanh niên. Chi ủy thường xuyên chỉ đạo việc học tập, nghiên cứu Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong sinh hoạt thường kỳ của chi bộ. 

         Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đăng Hà nhiệt liệt biểu dương các thành tích mà Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2020, góp phần vào việc hoàn thành các nhiệm vụ của Đảng bộ Công ty Phát triển Thủy điện Sê San. Đồng chí cũng chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm Chi bộ cần tập trung trong nhiệm kỳ 2020-2022.

Đồng chi Nguyễn Đăng Hà phát biểu và chỉ đạo Đại hội Chi bộ 1

Đại hội đã bầu ra Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022 gồm các đồng chí Đặng Trung Thi - Bí thư, đồng chí Phan Vĩnh Tài - Phó Bí thư và đồng chí Đoàn Văn Bảy - Chi ủy viên.              

Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt tại Đại hội

       Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2020-2022 kêu gọi toàn thể đảng viên, NLĐ trong Chi bộ hãy nêu cao tính tiền phong gương mẫu, năng động sáng tạo, đoàn kết gắn bó vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Phân xưởng và của Công ty. Đại hội nhất trí giao cho Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 hoàn thiện báo cáo Đại hội, xây dựng các chương trình, kế hoạch, nội dung cụ thể và triển khai tổ chức thực hiện thắng lợi những mục tiêu, phương hướng đã thống nhất trong Đại hội.

Tran Minh Duc