Chấm điểm Văn hóa doanh nghiệp quý I/2019

Thứ năm, 25/4/2019 | 10:19 GMT+7

Trong đợt chấm điểm văn hóa doanh nghiệp (VHDN) quý I/2019, tổ chấm điểm VHDN và đại diện của các đơn vị tham gia chấm điểm tập trung xem xét tiêu chí thực hiện nộp các báo cáo theo quy định của Công ty có tính chất định kỳ như: báo cáo 06 tháng, báo cáo năm chậm hơn thời gian quy định thì trừ 3 điểm/lần vi phạm; báo cáo tháng chậm hơn thời gian quy định thì trừ 2 điểm/lần vi phạm; báo cáo tháng chậm hơn thời gian quy định thì trừ 2 điểm/lần vi phạm; báo cáo tuần chậm hơn thời gian quy định, trừ 1 điểm/lần vi phạm.

Thẩm định điểm thực thi VHDN của các đơn vị trong quý I/2019

Trong quý I/2019, tổ chấm điểm VHDN đã đánh giá cao và thưởng 03 điểm cho Phân xưởng vận hành do có tổ chức cho NLĐ trong Phân xưởng thăm và tặng quà cho các em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại chùa Bảo Châu, Phường Thống Nhất, Thành phố Pleiku.

Kết quả chấm điểm VHDN quý I/2019 có 06 đơn vị đạt loại “GIỎI”, 01 đơn vị đạt loại “KHÁ”, cụ thể như sau:

- Văn phòng: 84/100 điểm, đạt loại “GIỎI”

- Phòng Kế hoạch - Vật tư:                            87,5/100 điểm, đạt loại “GIỎI”

- Phòng Tổ chức và Nhân sự:                       82/100 điểm, đạt loại “GIỎI”

- Phòng Kỹ thuật - An toàn:                          76/100 điểm, đạt loại “KHÁ”

- Phòng Tài chính - Kế toán:                         81,5/100 điểm, đạt loại “GIỎI”

- Phòng Thanh tra - Bảo vệ - Pháp chế:       85/100 điểm, đạt loại “GIỎI”

- Phân xưởng Vận hành:                                88/100 điểm, đạt loại “GIỎI”

Tổ chấm điểm thống nhất đề nghị Giám đốc Công ty khen thưởng cho 3 đơn vị đạt thành tích cao trong việc thực thi VHDN quý I/2019 gồm: Phân xưởng Vận hành, Phòng Kế hoạch - Vật tư, Phòng Thanh tra - Bảo vệ - Pháp chế

Trần Minh Đức