Bồi huấn và kiểm tra quy trình vận hành hồ chứa năm 2019

Thứ sáu, 21/6/2019 | 16:08 GMT+7

Thực hiện kế hoạch số 3079/KH-TĐSS ngày 29/12/2018 về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, từ ngày 19 đến 21/6/2019 Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của Công ty Phát triển Thủy điện Sê San đã tổ chức bồi huấn và kiểm tra quy trình vận hành hồ chứa năm 2019 cho lực lượng vận hành.

Việc bồi huấn và kiểm tra quy trình được chia thành 02 đợt với tổng số 21 nhân viên vận hành tham dự. Ông Nguyễn Đăng Hà - Phó Giám đốc Công ty, Phó Trưởng ban PCTT&TKCN và ông Phạm Văn Chương - Phó phòng Kỹ thuật – An toàn, Thư ký ban PCTT&TKCN đảm nhiệm công tác bồi huấn.

Công tác bồi huấn và kiểm tra quy trình vận hành hồ chứa hàng năm là dịp để lực lượng vận hành củng cố kiến thức, cập nhật các quy định mới của các cấp, các ngành trong công tác vận hành đơn hồ, liên hồ trên sông Sê San. Đồng thời, trong thời gian bồi huấn Lãnh đạo Ban  PCTT&TKCN  đã chỉ đạo, nhắc nhở phân xưởng vận hành triển khai thực hiện một số nhiệm vụ nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và các công trình hồ, đập, điều tiết dòng chảy hạ du đảm bảo đúng quy định trong mùa mưa lũ năm 2019.

Hồ Sỹ Hưng