12 Luật, Nghị quyết có hiệu lực trong năm 2017

Thứ hai, 23/1/2017 | 10:21 GMT+7

STT

Tên Luật, Nghị quyết của Quốc hội

Ngày có hiệu lực

1

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư

01/01/2017

2

Luật đấu giá tài sản 2016

01/01/2017

3

Luật Dược 2016

01/01/2017

4

Luật trẻ em 2016

01/06/2017

5

Luật Báo chí 2016

01/01/2017

6

Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015

01/07/2017

7

Luật phí và lệ phí 2015

01/01/2017

8

Bộ luật dân sự 2015

01/01/2017

9

Luật kế toán 2015

01/01/2017

10

Luật ngân sách nhà nước 2015

01/01/2017

11

Nghị quyết 30/2016/QH14 thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

01/02/2017

12

Nghị quyết 28/2016/QH14 sửa đổi Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

01/01/2017

Phòng Thanh tra - Pháp chế