Thủ tục hành chính

Thủ tục tự nhận xét đánh giá chức danh Trưởng phó đơn vị

Trình tự thực hiện

Bước 1. Các chức danh Trưởng, Phó đơn vị trước khi bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động nhân sự, đánh giá hàng năm điền các thông tin theo mẫu BM.QC.020.01.P3.

Bước 2. Phòng TC-NS chủ trì tổ chức lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của người lao động trong đơn vị.

Bước 3. Lãnh đạo Công ty nhận xét, đánh giá tóm tắt.

 Cách thực hiện

Các chức danh Trưởng, Phó đơn vị điền các thông tin theo mẫu, gửi Phòng Tổ chức - Nhân sự tổ chức thực hiện theo quy định.

Thành phần/số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

     + Bản tự nhận xét, đánh giá phân loại của chức danh Trưởng, Phó đơn vị.

     - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Không có

Căn cứ pháp lý

Quy chế về công tác nhân sự

Biểu mẫu

1. Bản tự nhận xét, đánh giá phân loại của chức danh Trưởng, Phó đơn vị.

 

TAGS:
Tác giả: Phòng Thanh tra - Pháp chế ; xuất bản: 26/06/2017 07:56
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video