Thủ tục hành chính

Thủ tục mượn - trả hồ sơ, tài liệu

Trình tự thực hiện

Bước 1. Đơn vị/cá nhân làm giấy đề nghị mượn hồ sơ tài liệu trình Lãnh đạo Văn phòng phê duyệt.

Bước 2. Nhân viên lưu trữ Công ty điền các thông tin theo mẫu BM.QyĐ.003.05C.P1; đơn vị/cá nhân mượn hồ sơ, tài liệu ký xác nhận.

 Cách thực hiện

Đơn vị/cá nhân giao nộp hồ sơ, tài liệu có giá trị lưu trữ vào lưu trữ của Công ty điền các thông tin theo các mẫu trên; bên giao, bên nhận ký xác nhận.

Thành phần/số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

     + Sổ theo dõi mượn - trả hồ sơ, tài liệu;

     + Giấy đề nghị mượn hồ sơ, tài liệu được Lãnh đạo Văn phòng phê duyệt.

     - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Không có

Căn cứ pháp lý

Quy định công tác văn thư, lưu trữ

Biểu mẫu

1. Sổ theo dõi mượn - trả hồ sơ, tài liệu.

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 12/05/2016 09:08
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video