Thủ tục hành chính

Thủ tục mượn tài liệu tại thư viện Công ty

Trình tự thực hiện

Bước 1. Người có nhu cầu đăng ký các tài liệu cần mượn vào sổ quản lý cho mượn và trả tài liệu tại thư viện Công ty.

Bước 2. Chuyển cho người quản lý thư viện.

Bước 3. Ký nhận tài liệu đã mượn.

Bước 4. Ký xác nhận đã trả tài liệu.

Cách thực hiện

Đăng ký tài liệu cần mượn vào sổ quản lý cho mượn và trả tài liệu. Ký xác nhận mượn/trả tài liệu tại Phòng Thư viện Công ty.

Thành phần/số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

     + Sổ theo dõi tài liệu, hồ sơ.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Tài liệu chỉ được đọc tại các phòng, đơn vị của Công ty và phải trả lại Phòng thư viện không quá 05 ngày.

Căn cứ pháp lý

Quy định quản lý, sử dụng thư viện.

Biểu mẫu

1. Sổ theo dõi mượn tài liệu, hồ sơ.

TAGS:
Tác giả: Phòng Thanh tra - Pháp chế ; xuất bản: 21/03/2016 01:27
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video