Thủ tục hành chính

Thủ tục lập phiếu yêu cầu nghiên cứu hồ sơ người lao động

Trình tự thực hiện

Bước 1. Người có nhu cầu nghiên cứu hồ sơ người lao động lập phiếu yêu cầu nghiên cứu hồ sơ người lao động theo mẫu (BM.QC.023.08.P3) chuyển Phòng TC-NS xem xét.

Bước 2. Trưởng Phòng TC-NS xem xét, ký xác nhận.

Bước 3. Trình Giám đốc Công ty xem xét, phê duyệt đồng ý việc cho nghiên cứu hồ sơ của người lao động.

Cách thực hiện

Người có nhu cầu nghiên cứu hồ sơ người lao động lập phiếu yêu cầu nghiên cứu hồ sơ người lao động trình Trưởng phòng TC-NS xem xét, ký xác nhận, trình Giám đốc Công ty phê duyệt cho nghiên cứu hồ sơ người lao động.

Thành phần/số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

     + Phiếu yêu cầu nghiên cứu hồ sơ người lao động.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Không quy định.

Căn cứ pháp lý

Quy chế quản lý hồ sơ người lao động.

Biểu mẫu

1. Phiếu yêu cầu nghiên cứu hồ sơ người lao động.

 

TAGS:
Tác giả: Phòng Thanh tra - Pháp chế ; xuất bản: 26/06/2017 07:52
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video