Thủ tục hành chính

Thủ tục lập phiếu giao nhận hồ sơ người lao động

Trình tự thực hiện

Bước 1. Nhân viên được giao nhiệm vụ quản lý hồ sơ người lao động lập phiếu giao nhận hồ sơ người lao động theo mẫu (BM.QC.023.07.P3).

Bước 2. Phòng TC-NS xem xét việc lập phiếu chuyển hồ sơ của nhân viên, ký thừa lệnh Giám đốc Công ty bàn giao hồ sơ người lao động.

Cách thực hiện

Nhân viên được giao nhiệm vụ quản lý hồ sơ người lao động lập phiếu chuyển hồ sơ người lao động trình Trưởng phòng TC-NS xem xét, ký thừa lệnh bàn giao hồ sơ người lao động.

Thành phần/số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

     + Phiếu giao nhận hồ sơ người lao động.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Không quy định.

Căn cứ pháp lý

Quy chế quản lý hồ sơ người lao động.

Biểu mẫu

1. Phiếu giao nhận hồ sơ người lao động.

 

TAGS:
Tác giả: Phòng Thanh tra - Pháp chế ; xuất bản: 26/06/2017 07:47
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video