Thủ tục hành chính

Thủ tục lập Phiếu xuất kho hành chính

Trình tự thực hiện

Bước 1. Thủ kho hành chính điền các thông tin theo mẫu BM.QyĐ.007.10.P6.

Bước 2. Chuyển Người nhận hàng ký xác nhận, trình Lãnh đạo đơn vị sử dụng, Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế toán, Giám đốc Công ty/hoặc người được Giám đốc Công ty ủy quyền phê duyệt.

 Cách thực hiện

Thủ kho hành chính điền các thông tin theo mẫu trên, chuyển Người nhận hàng ký xác nhận, trình Lãnh đạo đơn vị sử dụng, Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế toán duyệt, Giám đốc Công ty/hoặc người được Giám đốc Công ty ủy quyền phê duyệt.

Thành phần/số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

     + Phiếu xuất kho hành chính.

     - Số lượng hồ sơ: 03 liên.

Thời hạn giải quyết

Không có

Căn cứ pháp lý

Quy định về công tác lựa chọn nhà thầu

Biểu mẫu

1. Phiếu xuất kho hành chính.

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 12/05/2016 08:56
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video