Thủ tục hành chính

Thủ tục lập Giấy đề nghị duyệt giá

Trình tự thực hiện

Bước 1. Người được giao nhiệm vụ mua sắm điền các thông tin theo mẫu BM.QyĐ.007.11.P6.

Bước 2. Trình Lãnh đạo đơn vị, Phòng Tài chính - Kế toán ký xác nhận, Giám đốc Công ty/hoặc người được Giám đốc Công ty ủy quyền duyệt.

 Cách thực hiện

Người được giao nhiệm vụ mua sắm điền các thông tin theo mẫu trên, trình Lãnh đạo đơn vị, Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế toán duyệt, Giám đốc Công ty/hoặc người được Giám đốc Công ty ủy quyền phê duyệt.

Thành phần/số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

     + Giấy đề nghị duyệt giá;

     + Báo giá của đơn vị cung cấp.

     - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Không có

Căn cứ pháp lý

Quy định về công tác lựa chọn nhà thầu

Biểu mẫu

1. Giấy đề nghị duyệt giá.

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 12/05/2016 08:49
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video