Thủ tục hành chính

Thủ tục lập Giấy đề nghị cấp vật tư thiết bị

Trình tự thực hiện

Bước 1. Đơn vị có nhu cầu sử dụng vật tư thiết bị phục vụ công tác điền các thông tin theo mẫu BM.QyĐ.007.12.P6.

Bước 2. Chuyển Giấy đề nghị cấp vật tư thiết bị cho Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật duyệt, trình Giám đốc Công ty/hoặc người được Giám đốc Công ty ủy quyền duyệt.

 Cách thực hiện

Đơn vị có nhu cầu sử dụng vật tư thiết bị phục vụ công tác điền các thông tin theo mẫu trên, chuyển Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật duyệt, trình Giám đốc Công ty/hoặc người được Giám đốc Công ty ủy quyền phê duyệt.

Thành phần/số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

     + Giấy đề nghị cấp vật tư thiết bị.

     - Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Thời hạn giải quyết

Không có

Căn cứ pháp lý

Quy định về công tác lựa chọn nhà thầu

Biểu mẫu

1. Giấy đề nghị cấp vật tư thiết bị.

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 12/05/2016 08:48
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video