Thủ tục hành chính

Thủ tục đề nghị thẩm định tài liệu quản lý nội bộ

Trình tự thực hiện

Bước 1. Người được giao nhiệm vụ soạn thảo tài liệu quản lý nội bộ điền các nội dung theo mẫu.

Bước 2. Trình Trưởng đơn vị xem xét, ký xác nhận nội dung.

Bước 3. Gửi Phòng Thanh tra - Pháp chế thẩm định, gửi Bản tổng hợp ý kiến, giải trình ý kiến góp ý đến các đơn vị có nội dung góp ý biết.

Cách thực hiện

Chuyển hồ sơ đề nghị thẩm định dự thảo tài liệu quản lý nội bộ đến Phòng Thanh tra - Pháp chế thẩm định.

Thành phần/số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

     + Văn bản đề nghị Phòng Thanh tra - Pháp chế thẩm định dự thảo quy chế quản lý nội bộ;

     + Dự thảo quy chế quản lý nội bộ sau khi tiếp thu ý kiến góp ý và hoàn thiện nội dung;

     + Bản tổng hợp ý kiến, giải trình ý kiến góp ý của các đơn vị, cá nhân có liên quan đối với dự thảo quy chế quản lý nội bộ;

     + Dự thảo quyết định ban hành.

     - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Thời hạn thẩm định từ 05 đến 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ thẩm định; trường hợp dự thảo quy chế quản lý nội bộ có nội dung phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng rộng, tính chất và nội dung phức tạp, Phòng Thanh tra - Pháp chế cần lấy ý kiến của các đơn vị , cá nhân có liên quan thì thời hạn thẩm định là 15 ngày làm việc.

Căn cứ pháp lý

Quy định xây dựng, ban hành quy chế quản lý nội bộ.

Biểu mẫu

1. Tổng hợp ý kiến, giải trình về dự thảo quy chế quản lý nội bộ.

TAGS:
Tác giả: Phòng Thanh tra - Pháp chế ; xuất bản: 21/03/2016 01:21
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video