Thủ tục hành chính

Thủ tục đề nghị sửa đổi tài liệu quản lý nội bộ

Trình tự thực hiện

Bước 1. Điền các nội dung theo mẫu Phiếu yêu cầu soạn thảo/sửa đổi tài liệu.

Bước 2. Trình Lãnh đạo đơn vị ký, xác nhận nội dung.

Bước 3. Trình QMR xem xét, phê duyệt.

Bước 4. Triển khai dự thảo tài liệu quản lý nội bộ sau khi được phê duyệt.

Cách thực hiện

Trình Phiếu yêu cầu soạn thảo/sửa đổi tài liệu để  QMR xem xét, quyết định sửa đổi.

Thành phần/số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

     + Phiếu yêu cầu soạn thảo/sửa đổi tài liệu.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Chưa quy định.

Căn cứ pháp lý

Quy định xây dựng, ban hành quy chế quản lý nội bộ.

Biểu mẫu

1. Phiếu yêu cầu soạn thảo/sửa đổi tài liệu

TAGS:
Tác giả: Phòng Thanh tra - Pháp chế ; xuất bản: 21/03/2016 01:17
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video