Thủ tục hành chính

Thủ tục bổ sung lý lịch người lao động

Trình tự thực hiện

Bước 1. Người lao động điền các thông tin theo mẫu (BM.QC.023.02.P3), ký xác nhận.

Bước 2. Nộp bản bổ sung lý lịch cho Phòng Tổ chức - Nhân sự xem xét việc viết, khai theo mẫu.

Cách thực hiện

Người lao động khai bổ sung lý lịch hàng năm nộp cho Phòng Tổ chức - Nhân sự trình Giám đốc Công ty xem xét, duyệt lưu hồ sơ theo quy định.

Thành phần/số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

     + Bổ sung lý lịch người lao động.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Theo thông báo của Phòng Tổ chức - Nhân sự hàng năm

Căn cứ pháp lý

Quy chế quản lý hồ sơ người lao động.

Biểu mẫu

1. Bổ sung lý lịch.

 

TAGS:
Tác giả: Phòng Thanh tra - Pháp chế ; xuất bản: 16/06/2017 10:46
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video