Thủ tục hành chính

Thủ tục báo cáo kết quả học tập

Trình tự thực hiện

Bước 1. Điền các nội dung theo mẫu Báo cáo về kết quả học tập.

Bước 2. Báo cáo kết quả học tập để Trưởng đơn vị biết.

Bước 3. Nộp báo cáo về Phòng Tổ chức - Nhân sự, báo cáo kết quả học tập với Lãnh đạo Công ty.

Cách thực hiện

Nộp báo cáo về Phòng Tổ chức - Nhân sự.

Thành phần/số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

     + Báo cáo về kết quả học tập.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Chậm nhất một tuần sau khi hoàn thành khóa học.

Căn cứ pháp lý

Quy chế đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Công ty.

Biểu mẫu

1. Báo cáo về kết quả học tập.

TAGS:
Tác giả: Phòng Thanh tra - Pháp chế ; xuất bản: 21/03/2016 01:30
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video