Thủ tục hành chính

Thủ tục báo cáo công tác ký kết và thực hiện hợp đồng

Trình tự thực hiện

Bước 1. Rà soát tất cả các hợp đồng thực hiện trong năm báo cáo, điền các thông tin theo mẫu.

Bước 2. Trình Trưởng đơn vị ký xét duyệt.

Bước 3. Chuyển Phòng Thanh tra - Pháp chế tổng hợp; báo cáo Lãnh đạo Công ty tình hình ký kết và thực hiện hợp đồng tại đơn vị.

Cách thực hiện

Chuyển báo cáo công tác ký kết và thực hiện hợp đồng qua Phòng Thanh tra - Pháp chế tổng hợp, báo cáo Giám đốc Công ty, báo cáo EVN theo quy định.

Thành phần/số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

     + Sổ theo dõi/báo cáo công tác ký kết, thực hiện hợp đồng tại đơn vị.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Bộ phận chủ trì báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng trước ngày 30/11 hàng năm. Phòng Thanh tra - Pháp chế tổng hợp, báo cáo EVN trước ngày 10/12 hằng năm.

Căn cứ pháp lý

Quy chế quản lý việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

Biểu mẫu

1. Sổ theo dõi/báo cáo công tác ký kết, thực hiện hợp đồng tại đơn vị.

TAGS:
Tác giả: Phòng Thanh tra - Pháp chế ; xuất bản: 21/03/2016 01:32
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video