Tin Công ty

Thông báo Về việc lựa chọn nhà thầu dịch vụ bán đấu giá tài sản

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn nhà thầu dịch vụ bán đấu giá tài sản

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/11/2016,

Công ty phát triển thuỷ điện Sê San thông báo công khai về việc lựa chọn nhà thầu dịch vụ bán đấu giá tài sản với các nội dung chính sau đây:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

- Tên của người có tài sản đấu giá: Công ty phát triển thuỷ điện Sê San- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Địa chỉ của người có tài sản đấu giá: số 114 Lê Duẩn, tỉnh Pleiku, tỉnh Gia Lai.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

- Tên tài sản, số lượng tài sản: Các vật tư thiết bị thu hồi hỏng sau sửa chữa, tài sản đã qua sử dụng hết khấu hao. Chi tiết như phụ lục kèm theo.

- Chất lượng tài sản: Các vật tư thiết bị thu hồi sau sửa chữa đã hư hỏng, tài sản đã qua sử dụng hết khấu hao.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 106.531.000 đồng (một trăm lẻ sáu triệu, năm trăm ba mươi mốt ngàn đồng).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Công ty phát triển thuỷ điện Sê San đã lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ đấu giá AUC Miền Trung (địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) thực hiện dịch vụ đấu giá lô hàng này theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn như sau:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty TNHH dịch vụ đấu giá AUC Miền Trung được thành lập ngày 09/7/2013 với ngành nghề kinh doanh chính là thực hiện dịch vụ bán đấu giá tài sản. Trong các năm qua, AUC Miền Trung đã thực hiện tốt nhiều hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản là công trình xây dựng, máy móc, phương tiện vận tải, vật tư thiết bị, quyền sử dụng đất. Trong đó UAC Miền Trung đã thực hiện tốt hợp đồng dịch vụ bán đấu giá số 517/HĐĐG-GL.2016 ký ngày 15/11/2016 với Công ty phát triển thuỷ điện Sê San .

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của Bộ Tài chính.

1. Thông báo

2. Phụ lục

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 22/11/2017 09:29
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video