Bản tin pháp luật số 07 - 2017

Quốc hội khóa XIV chính thức thông qua 12 Luật

Trong tháng 6 vừa qua, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV đã chính thức thông qua 12 Luật sau đây:

- 06 Luật bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018 gồm:

          + Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017;

          + Luật Quản lý ngoại thương 2017;

          + Luật Du lịch 2017;

          + Luật Trợ giúp pháp lý 2017;

          + Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017;

          + Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017.

- 06 Luật bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018 gồm:

          + Luật Đường sắt 2017;

          + Luật Chuyển giao công nghệ 2017;

          + Luật Thủy lợi 2017;

          + Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017;

          + Luật Cảnh vệ 2017;

          + Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017.

TAGS:
Tác giả: Phòng Thanh tra - Pháp chế ; xuất bản: 22/08/2017 09:18
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video