Kinh doanh khách sạn

Khách sạn Sê San phổ biến mục tiêu chiến lược kinh doanh Khách sạn Sê San giai đoạn 2016 - 2018

 Ngày 12/8/2016, tại Hội trường Khách sạn Sê San, Giám đốc Khách sạn đã tổ chức phổ biến mục tiêu chiến lược kinh doanh Khách sạn Sê San giai đoạn 2016 - 2018 đến toàn thể người lao động của Khách sạn.

         

Nhằm phổ biến đến NLĐ những chiến lược kinh doanh mới, Giám đốc  Khách sạn đã phân tích thực trạng Khách sạn đưa ra những điểm mạnh, điểm yếu, các cơ hội và thách thức mà các yếu tố trên đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Khách sạn vừa qua.

Với phương châm "Hợp tác - Thân thiện - An toàn - Tận tâm phục vụ" chiến lược kinh doanh Khách sạn giai đoạn 2016 – 2018 là Khách sạn có các sản phẩm dịch vụ chất lượng tốt và khác biệt nhất tại địa phương.

Qua buổi phổ biến, NLĐ đã nắm được các mục tiêu chiến lược trong năm và mục tiêu chiến lược trong 3 năm tiếp theo. Toàn thể nhân viên Khách sạn cam kết tham gia thực hiện chiến lược và hướng tới hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Trên cơ sở mục tiêu chiến lược kinh doanh đã đề ra, Khách sạn đã giao cho các bộ phận thực hiện và giám sát tiến độ các mục tiêu theo kế hoạch để hoàn thành mục tiêu.

TAGS:
Tác giả: Đoàn Ngọc Trang ; xuất bản: 19/08/2016 03:07
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video