Tin Công ty

Kết quả chấm điểm VHDN quý IV năm 2017

          Ngày 05/01/2018 tổ chấm điểm Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) Công ty  Phát triển thủy điện Sê San đã tổ chức chấm điểm thi đua công tác khiển khai thực hiện VHDN quý IV năm 2017 cho 10 đơn vị thuộc Công ty, kết quả có 7 đơn vị đạt loại xuất sắc, 02 đơn vị đạt loại giỏi và 01 đơn vị đạt loại khá.

          Tổ chấm điểm VHDN đã thực hiện kiểm tra chấm điểm cho các đơn vị với 13 tiêu chí gồm: Viết bài/xây dựng video clip với nội dung và hình ảnh chọn lọc, dễ dàng và thuận lợi cho NLĐ có thể tiếp cận, tạo hình ảnh tốt đẹp trong Công ty; Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Văn hóa Công ty, Quy tắc ứng xử đến NLĐ trong đơn vị; Đơn vị có tham gia viết tin, bài phản ánh các hoạt động về văn hóa doanh nghiệp, viết bài về Chia sẻ sách hay; Hưởng ứng các cuộc thi viết, thi tìm hiểu về chủ đề văn hóa doanh nghiệp do Công ty tổ chức; Đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn; NLĐ của đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao; Tổ chức thực hành Quy tắc ứng xử văn hóa Công ty cho NLĐ; Việc thực hiện các chỉ tiêu tối ưu hóa chi phí; Đơn vị quản lý đảm bảo xanh, sạch, đẹp; Chấp hành quy định pháp luật; NLĐ của đơn vị thực hiện các quy tắc ứng xử văn hóa thường ngày; NLĐ trong đơn vị tham gia đầy đủ, đúng giờ các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn; NLĐ trong đơn vị tham gia tích cực các cuộc vận động xã hội.

Tổ VHDN thực hiện Chấm điểm VHDN cho các đơn vị.

          Kết quả có 7 đơn vị đạt loại xuất sắc với số điểm từ 95 – 99/100 điểm; 02 đơn vị đạt loại giỏi với số điểm từ 90 - 94,5/100 điểm và 01 đơn vị đạt loại khá với số điểm 81/100 điểm.

          Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quý IV/2017 vẫn còn tồn tại một số trường hợp đỗ xe không đúng quy định cần khắc phục nhằm xây dựng và phát triển VHDN của Công ty tốt hơn trong thời gian tới.

TAGS:
Tác giả: Phạm Đàm Quốc Thắng ; xuất bản: 16/01/2018 10:47
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video