Kinh doanh khách sạn

Hội nghị người lao động 6 tháng đầu năm 2016

          Vào chiều ngày 05/8/2016, tại Hội trường Khách sạn, Khách sạn Sê San đã tổ chức Hội nghị NLĐ 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016.

          Báo cáo tại Hội nghị NLĐ, ông Giang Lê Toàn - Phó Giám đốc Khách sạn  đã đánh giá các điểm nổi bật, những thuận lợi và khó khăn trong công tác kinh doanh 6 tháng đầu năm và đề xuất một số giải pháp khắc phục và các phương án kinh doanh để Hội nghị thảo luận, triển khai trong 6 tháng cuối năm 2016.

          Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2016 các hoạt động sản xuất kinh doanh của Khách sạn đã đạt kết quả so với kế hoạch được Công ty giao.

Tập thể NLĐ Khách sạn Sê San

          Bên cạnh đó công tác Công đoàn trong 6 tháng đầu năm của Khách sạn cũng đã tổ chức thăm hỏi kịp thời người lao động bị ốm đau, tổ chức sinh nhật và hiếu hỷ cũng như tham gia các hoạt động phong trào văn nghệ do Công ty phát động.

          Ngoài ra hội nghị cũng đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2016 của Khách sạn cụ thể như:

            - Triển khai thực hiện theo chiến lược kinh doanh năm 2016 và thực hiện kế hoạch dài hạn theo chiến lược kinh doanh Khách sạn 3 năm đã được Giám đốc Công ty phê duyệt. 

            - Tiếp tục triển khai phương án kinh doanh, tiếp thị, quảng bá sản phẩm cho tất cả dịch vụ của khách sạn nhằm đạt doanh thu như kế hoạch đã đề ra.

            - Định kỳ hàng tháng đưa ra các giải pháp tiết kiệm chi phí trong công việc tại Khách sạn nhằm đạt yêu cầu về tiết kiệm chi phí đã đề xuất.

Toàn cảnh Hội nghị NLĐ

            - Tổ chức triển khai thực hiện và duy trì tốt Kaizen-5S nhằm cải tiến hiệu quả công việc và nâng cao năng suất.Cụ thể 100% không phạm lỗi khắc phục trong các đợt kiểm tra 5S nội bộ Công ty và bên ngoài Công ty.

            - Thực hiện tốt vấn đề về Vệ sinh an toàn thực phẩm không để bất cứ trường hợp ngộ độc thực phẩm nào xảy ra.

            - Lên kế hoạch tập trung kinh doanh dịch vụ phòng họp vì dịch vụ phòng lợi nhuận cao với lý do chi phí thấp (Chiếm 15%), hơn nữa khách phòng họp cũng góp phần tăng doanh thu đáng kể cho dịch vụ cà phê giải khát.

            - Thực hiện việc nâng cấp phòng nghỉ nâng cao chất lượng dịch vụ theo chỉ đạo của Lãnh đạo công ty.                       

Toàn cảnh Hội nghị NLĐ

          Toàn thể NLĐ Khách sạn Sê San đoàn kết, nhất trí và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao và các mục tiêu đề ra.

TAGS:
Tác giả: Đoàn Ngọc Trang ; xuất bản: 08/08/2016 02:15
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video