Tin Công ty

Hội nghị Phổ biến Pháp luật An toàn - Vệ sinh lao động năm 2018

Hội nghị được tổ chức nhằm hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về công tác an toàn vệ sinh lao động, góp phần chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Ngày 01/6/2018, tại trụ sở Công ty Phát triển thủy điện Sê San đã tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về An toàn - Vệ sinh lao động năm 2018.

Toàn cảnh Hội nghị phổ biến pháp luật về an toàn vệ sinh lao động

Tham gia Hội nghị có 86 CBCNV là Lãnh đạo Công ty, Trưởng, Phó các đơn vị và người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất, liên quan đến công tác Aan toàn - Vệ sinh lao động.

Toàn cảnh Hội nghị phổ biến pháp luật về an toàn vệ sinh lao động

Với mục đích phổ biến, cập nhật các quy định pháp luật mới về công tác an toàn vệ sinh lao động, Công ty đã mời ông Nguyễn Hữu Tùng, Phó trưởng Phòng Lao động - Việc làm - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai tham gia truyền đạt, giải đáp, hướng dẫn tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Hữu Tùng, Phó trưởng Phòng Lao động - Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai.

Đây là một trong những nhiệm vụ triển khai thực hiện về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo Kế hoạch số 2836/KH-TĐSS ngày 12/12/2017 của Công ty về công tác pháp chế năm 2018 và Kế hoạch số 201/KH-TĐSS ngày 30/01/2018 về tiếp tục triển khai chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động năm 2018 của Công ty./.

TAGS:
Tác giả: Huỳnh Thế Nhân ; xuất bản: 13/06/2018 01:49
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video