Tin Công ty

Hội nghị Người lao động Phân xưởng Sữa chữa Điện – Tự động năm 2018

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội nghị NLĐ năm 2018 của Công ty, ngày 28/2/2018, Phân xưởng Sửa chữa Điện - Tự động đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động cấp đơn vị năm 2018.

Tham dự Hội nghị có 29/31 người lao động trong Phân xưởng. Về phía Lãnh đạo Công ty có ông Nguyễn Đăng Hà, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty tham dự và chỉ đạo.

Hội nghị đã thảo luận góp ý cho dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm năm 2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chính sách chế độ đối với người lao động và thảo luận, tổng hợp ý kiến góp ý của người lao động Phân xưởng cho Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể và các nội quy, quy chế khác của Công ty.

Tại Hội nghị, Người lao động trong Phân xưởng đã thống nhất được các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 của đơn vị, trong đó chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công tác xử lý khiếm khuyết thiết bị, công tác đảm bảo an toàn trong sản xuất, công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường…

Hội nghị diễn ra với tinh thần làm việc tập trung, dân chủ, người lao động trong Phân xưởng đã mạnh dạn trình bày các tâm tư, nguyện vọng và những vướng mắc, khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Các ý kiến đóng góp của người lao động đã được Đoàn chủ tịch lắng nghe và giải đáp rõ ràng, cụ thể.

Đại biểu và người lao động tham dự Hội nghị

Người lao động tham gia đóng góp ý kiến

 

TAGS:
Tác giả: Phạm Trọng Việt ; xuất bản: 05/03/2018 08:42
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video