Tin Công ty

Học tập nâng cao trình độ chuyên môn

Học tập là nhu cầu tồn tại và phát triển của xã hội. Một xã hội vận động và phát triển là “một xã hội học tập”. Học tập vừa là nhu cầu, vừa là quyền lợi của mỗi cá nhân; học tập cũng có thể xem là phương tiện, là hành trang chắp cánh cho con người thực hiện và làm chủ mơ ước của mình…

Trong thời gian qua, để tăng năng suất lao động, đảm bảo an toàn trong vận hành thiết bị nhà máy thủy điện Sê San 4. Công ty đã lắp đặt các hệ thống thiết bị bao gồm: Hệ thống Giám sát trực tuyến tổ máy (VibroSystM); Hệ thống quan trắc điều tiết hồ chứa thời gian thực.

Nhằm tăng cường khả năng tiếp thu và năng lực vận hành thiết bị cho nhân viên, Lãnh đạo Phân xưởng Vận hành đã phân công cụ thể cho từng cá nhân trong Phân xưởng trực tiếp theo dõi, tìm hiểu các tài liệu kỹ thuật có liên quan trong suốt quá trình lắp đặt thiết bị.

Chuyên gia lắp đặt cảm biến hệ thống VibroSystM tổ máy H2 – NMTĐ Sê San 4

Nắm bắt được lợi ích của việc học tập từ thực tế, các nhân viên vận hành có liên quan đến các hệ thống, thiết bị lắp đặt mới này đã chủ động, tích cực tham gia các buổi hướng dẫn chuyển giao công nghệ của các chuyên gia, tích cực thảo luận để tìm giải pháp tối ưu trong quá trình vận hành thiết bị.

Chuyên gia nhà chế tạo hướng dẫn về hệ thống VibroSystem cho nhân viên vận hành NMTĐ Sê San 4

Chuyên gia Công ty TNHH Sài Gòn Ban Mai chuyển giao công nghệ hệ thống quan trắc điều tiết hồ chứa thời gian thực

Với quyết tâm học hỏi không ngừng, tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong công việc, tin rằng tập thể người lao động Phân xưởng Vận hành sẽ luôn đáp ứng được nhu cầu công việc mới và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần chung vào hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và các năm tiếp theo.

TAGS:
Tác giả: Đàm Duy Văn ; xuất bản: 16/01/2018 10:49
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video