Tin ngành điện

EVN phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2017

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2017 của EVN, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Khuất Quang Mậu chính thức phát động phong trào thi đua “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh” năm 2017.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2016 cho các đơn vị trực thuộc Tập đoàn.

Theo đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chọn chủ đề của năm 2017 là năm “Đẩy mạnh Khoa học Công nghệ” áp dụng trong tất cả các lĩnh vực quản lý, điều hành, vận hành hệ thống điện, kinh doanh và dịch vụ khách hàng, nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành hệ thống điện, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân; xây dựng hình ảnh doanh nghiệp tận tâm, thân thiện, trách nhiệm, hết lòng phục vụ khách hàng với chất lượng dịch vụ ngày một tốt hơn.

Năm 2017, EVN phấn đấu đảm bảo an toàn, ổn định hệ thống điện Quốc gia, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân; đảm bảo tiến độ, chất lượng đầu tư xây dựng các dự án, công trình nguồn và lưới điện, đặc biệt là các dự án điện cho miền Nam; Tăng cường nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ áp dụng trong quản lý, điều hành, vận hành hệ thống điện, kinh doanh và dịch vụ khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý, gắn sản xuất điện với môi trường, đổi mới công nghệ.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Khuất Quang Mậu chính thức phát động thi đua năm 2017 tại Hội nghị tổng kết EVN.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu, cổ phần hóa, sắp xếp lại tổ chức, đổi mới cơ chế quản lý, hoàn thiện bộ máy tổ chức sản xuất phù hợp với định hướng tái cơ cấu của ngành Điện; Đảm bảo việc làm, thu nhập và chế độ phúc lợi cho người lao động. Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn thực hiện tốt công tác tham gia, giám sát thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong quá trình đổi mới, tái cơ cấu doanh nhiệp; Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Phối hợp làm tốt công tác an sinh, xã hội, và trách nhiệm cộng đồng; Tiếp tục phối hợp hiệu quả giữa công đoàn và chuyên môn làm tốt công tác ATVSLĐ, giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, nâng cao chất lượng lao động, kỷ luật lao động. 

Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị Thủ trưởng và Công đoàn các đơn vị phối hợp, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn và đơn vị, cụ thể hóa các mục tiêu thi đua thành chương trình, biện pháp phù hợp, gắn các nội dung thi đua với xây dựng Văn hóa EVN, tổ chức đăng ký giao ước thi đua ngay từ đầu năm và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến ở tất cả các lĩnh vực; kịp thời phát hiện, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu. Tổng kết, đánh giá các phong trào thi đua, quan tâm động viên đến người lao động trực tiếp.

EVN phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch trọng tâm năm 2017. Cụ thể, điện sản xuất và mua 197,2 tỷ kWh, tăng 11,4% so với năm 2016, gồm điện sản xuất là 81,6 tỷ kWh, điện mua là 94,3 tỷ kWh. Sẵn sàng đáp ứng cho khả năng nhu cầu điện tăng cao hơn; Điện thương phẩm: 177,59 tỷ kWh, tăng 11,5% so với năm 2016; Tỷ lệ tổn thất điện năng toàn Tập đoàn ở mức 7,6%; Chỉ tiêu độ tin cậy cung ứng điện của toàn Tập đoàn năm 2017 phấn đấu SAIDI: 1.183 phút, SAIFI: 10,7 lần, MAIFI: 2,4 lần; Thời gian tiếp cận điện năng: ≤ 10 ngày; Đầu tư xây dựng với tổng giá trị thực hiện khoảng 137.071 tỷ đồng; Năng suất lao động SXKD điện tăng 8-10% so với năm 2016. Toàn Tập đoàn sản xuất và kinh doanh điện năng có lợi nhuận.

 

Văn Lương/Icon.com.vn

 

 

TAGS:
Tác giả: Võ Minh Thắng - Sưu tầm ; xuất bản: 05/01/2017 10:32
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video