Dịch vụ Sửa chữa - Thử nghiệm

Dịch vụ thử nghiệm

Công ty có đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ, năng lực và kinh nghiệm trong công tác thí nghiệm hiệu chỉnh các thiết bị công trình điện. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Công ty đã tham gia công tác thí nghiệm, hiệu chỉnh lắp mới và định kỳ tại nhiều công trình thủy điện

Công ty có đủ năng lực thực hiện công tác thí nghiệm, hiệu chỉnh, đối với công trình điện.

- Nhân lực và kinh nghiệm: Công ty có đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ, năng lực và kinh nghiệm trong công tác thí nghiệm hiệu chỉnh các thiết bị công trình điện. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Công ty đã tham gia công tác thí nghiệm, hiệu chỉnh lắp mới và định kỳ tại nhiều công trình thủy điện; đã thực hiện thí nghiệm, hiệu chỉnh định kỳ cho các tổ máy của nhà máy thủy điện Sê San 4 sau trung tu, đại tu đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn và hiệu quả, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị trong quá trình lắp mới, nâng cấp thiết bị, đưa thiết bị vào vận hành đảm bảo tin cậy.

- Năng lực về thiết bị thí nghiệm: Công ty trang bị đầy đủ các thiết bị thí nghiệm, đảm bảo thực hiện các hạng mục thí nghiệm thiết bị điện, hóa dầu cho các công trình điện Công ty sẵn sàng hợp tác, phối hợp, nhận thực hiện với tất cả các tổ chức, đơn vị trong lĩnh vực thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị thuộc công trình điện.

Công ty sẵn sàng hợp tác, phối hợp, nhận thực hiện với tất cả các tổ chức, đơn vị trong lĩnh vực thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị thuộc công trình điện.

Phạm vi được công nhận (Thử nghiệm)

Phạm vi được công nhận (Hiệu chuẩn)

 

 

Thí nghiệm tủ điều khiển tại chỗ máy cắt 220kV

Thí nghiệm Rơ le bảo vệ, điều khiển

 

Thí nghiệm điện cao thế

 

Thí nghiệm Hóa dầu

Quý cơ quan, cá nhân có quan tâm xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN SÊ SAN

Địa chỉ: 114 Lê Duẩn - Thành phố Pleiku - Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 059.3514118   Fax: 059.2222369 - 3877279

Tác giả: ; xuất bản: 21/12/2014 01:17
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video