Dịch vụ Sửa chữa - Thử nghiệm

Dịch vụ sửa chữa

Công ty phát triển thủy điện Sê San là đơn vị trực thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam, hiện đang quản lý vận hành nhà máy thủy điện Sê San 4 – Công suất 360MW.

Công ty có trên 100 cán bộ kỹ thuật đảm nhiệm công tác sửa chữa, bảo dưỡng lắp đặt thiết bị các công trình điện. Công ty đã tổ chức thực hiện quản lý bảo dưỡng, sửa chữa, trung tu, đại tu toàn bộ các thiết bị nhà máy, đảm bảo các tổ máy luôn vận hành an toàn và hiệu quả.

Công ty có đầy đủ năng lực thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng, trung tu, đại tu, cải tạo nâng cấp, lắp mới các thiết bị công trình điện đặc biệt là thủy điện.

Công ty luôn sẵn sàng hợp tác, phối hợp với tất cả các tổ chức, đơn vị trong và ngoài ngành điện trong lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa, trung tu, đại tu thiết bị thuộc công trình điện với chất lượng tốt nhất.

Quý cơ quan, cá nhân có quan tâm xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN SÊ SAN

Địa chỉ: 114 Lê Duẩn - Thành phố Pleiku - Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 059.3514118   Fax: 059.2222369 - 3877279

Sửa chữa ổ đỡ máy phát

 

Sửa chữa buồng Tuabin

 

Sửa chữa điện cao thế

Tác giả: ; xuất bản: 21/12/2014 01:17
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video