Tin Công ty

Đánh giá giám sát định kỳ hệ thống quản lý chất lượng ISO tại EVN HPC SESAN

Trong 02 ngày 20, 21/12/2017, đoàn đánh giá Công ty TNHH chứng nhận NQA Việt Nam do ông Phạm Minh Khôi làm trưởng đoàn, đã tiến hành đánh giá giám sát định kỳ việc duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 tại Công ty Phát triển thủy điện Sê San.

 

Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty Phát triển thủy điện Sê San đã được tổ chức NQA cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 ngày 30/12/2016 cho các lĩnh vực sản xuất điện năng; kiểm định an toàn thiết bị, dụng cụ điện; dịch vụ khách sạn. Sau một năm duy trì vận hành hệ thống chất lượng, Công ty đã không ngừng cải tiến hệ thống nhằm tăng cường khả năng nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng và các bên quan tâm khác. Qua đó đã góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao.

Hoạt động tìm kiếm sự phù hợp tại các đơn vị trực thuộc

Qua quá trình đánh giá, xem xét các bằng chứng, Đoàn đánh giá cao sự quan tâm của Ban lãnh đạo, ghi nhận Công ty đã duy trì và áp dụng tốt Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, không phát hiện điểm không phù hợp trong hệ thống. Bên cạnh đó, đoàn đánh giá của NQA Việt Nam cũng đưa ra một số điểm khuyến nghị, đề xuất cải tiến đối với các phòng/ban được đánh giá.

Với kết quả đánh giá giám sát như trên, Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty Phát triển thủy điện Sê San đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, thể hiện sự cam kết của Ban Lãnh đạo là luôn duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn.

TAGS:
Tác giả: Nguyễn Đức Toàn ; xuất bản: 22/12/2017 03:29
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video