Tin Công ty

Đại tu Tổ máy số 3 vượt tiến độ 8 ngày

Vào lúc 16 giờ 25 phút, ngày 23/4/2018, Tổ máy H3 - Nhà máy thủy điện Sê San 4 đã hòa lưới thành công sau 29 ngày thực hiện công tác đại tu.

Thực hiện kế hoạch sửa chữa năm 2018 của Công ty phát triển thủy điện Sê San, từ ngày 26/3/2018 đến ngày 23/04/2018, Công ty đã hoàn thành xuất sắc công tác sửa chữa, cải tạo nâng cấp, thí nghiệm, hiệu chỉnh định kỳ các hệ thống thiết bị của Tổ máy H3 của Nhà máy thủy điện Sê San 4 vượt tiến độ 8 ngày.

Với phương châm xuyên suốt là “Đảm bảo an toàn, chất lượng - Vượt tiến độ” cùng với tinh thần làm việc trách nhiệm và sự nỗ lực cao của tập thể người lao động các đơn vị, công tác sửa chữa lớn Tổ máy H3 đã được thực hiện an toàn và hiệu quả. Trong quá trình đại tu, các đơn vị đã kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo công ty đánh giá đầy đủ về tình trạng kỹ thuật của các hệ thống thiết bị và tổ chức xử lý triệt để các tồn tại, khiếm khuyết thiết bị để đảm bảo cho tổ máy vận hành ổn định và tin cậy. Một số công việc nổi bật đã hoàn thành:

- Đưa vào vận hành hệ thống giám sát trực tuyến máy phát;

- Thay thế servomotor hệ thống điều tốc;

- Thay thế 8 bộ làm mát dầu ổ đỡ máy phát;

Một số hình ảnh quá trình đại tu Tổ máy H3:

Chuyên gia theo dõi và lấy mẫu dữ liệu của Hệ thống giám sát trực tuyến Tổ máy H3 trong quá trình thử nghiệm đồng bộ sau đại tu

Công nhân phân xưởng sửa chữa Cơ khí - Thủy lực thực hiện sửa chữa đại tu H3

Giám đốc Công ty giám sát thử nghiệm chuyển đổi Tổ máy ở chế độ phát sang làm việc ở chế độ bù đồng bộ

TAGS:
Tác giả: Lê Văn Hào ; xuất bản: 27/04/2018 03:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video