Sức khỏe, Đời sống

Công ty Phát triển thủy điện Sê San tổ chức phun thuốc diệt côn trùng đảm bảo vệ sinh môi trường tại Nhà máy

Nhằm đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, vào các ngày 26 và 27 tháng 4 năm 2017 vừa qua, Công ty Phát triển thủy điện Sê San đã tổ chức đợt phun hóa chất diệt công trùng tại các vị trí của nhà máy thủy điện Sê San 4.

Các vị trí thực hiện phun thuốc trong đợt này bao gồm Gian máy và Kho vật tư.

Sau 02 ngày tổ chức phun thuốc cùng với sự phối hợp tích cực của nhân viên các phân xưởng và Y tế Văn phòng, các vị trí tại Gian máy và Kho vật tư đã được phun hóa chất đảm bảo yêu cầu và đúng quy định.                 

Việc phun thuốc điệt côn trùng được Công ty Phát triển thủy điện Sê San thực hiện thường xuyên và theo định kỳ nhằm phòng, chống các loại dịch bệnh đảm bảo sức khỏe và môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động.

TAGS:
Tác giả: Trần Thị Hải yến ; xuất bản: 11/05/2017 10:17
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video