Tin Công ty

Công ty Phát triển thủy điện Sê San tổ chức kiểm tra văn hóa doanh nghiệp

Với mục đích giúp người lao động thấu hiểu Văn hóa và Quy tắc ứng xử văn hóa Công ty nhằm hướng đến việc hoàn thiện các hành vi khi giao tiếp, thực thi các công việc chuyên môn trong mối quan hệ với đồng nghiệp, môi trường và cộng đồng, định kỳ hàng năm, Công ty Phát triển Thủy điện Sê San đều tổ chức kiểm tra văn hóa doanh nghiệp (VHDN) cho người lao động.

Thực hiện Kế hoạch văn hóa doanh nghiệp năm 2017, từ ngày 20-22/6/2017, Công ty đã tổ chức kiểm tra người lao động về văn hóa doanh nghiệp. Có 180 người lao động đến từ các phòng, Phân xưởng, Khách sạn tham gia kiểm tra trong đợt này. Điểm nổi bật trong đợt kiểm tra lần này là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm tra.

Người lao động tham gia kiểm tra VHDN (Ảnh: Thiện Chiến)

Để thể hiện sự khách quan, công bằng, toàn thể người lao động Công ty đều được tham gia kiểm tra trên phần mềm trắc nghiệm với số đề thi hoàn toàn ngẫu nhiên từ hệ thống ngân hàng câu hỏi. Kết quả kiểm tra cũng được kết xuất ngay sau khi người lao động hoàn thành bài thi. Các buổi thi diễn ra trong không khí nghiêm túc. Kết quả trên 97% bài thi được đánh giá đạt yêu cầu.

Người lao động tham gia kiểm tra VHDN (Ảnh: Thiện Chiến)

Đợt kiểm tra lần này không những là dịp để tổng kết, đánh giá lại sự thấu hiểu của người lao động về văn hóa Công ty; đây cũng còn là cơ hội để mọi người gặp gỡ, trao đổi với nhau về nhiều vấn đề trong công việc và cuộc sống./.

Tác giả: Nguyễn Thị Như Quỳnh ; xuất bản: 06/07/2017 08:52
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video