Tin ngành điện

Chỉ số Tiếp cận điện năng năm 2017 của Việt Nam tăng 32 bậc

Theo Báo cáo Môi trường kinh doanh năm 2017 do tổ chức Doing Business - Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 1/11, chỉ số Tiếp cận điện năng của Việt Nam đạt 78,69/100 điểm, bứt phá ấn tượng lên vị trí 64/190 quốc gia/nền kinh tế được khảo sát.

WB ghi nhận bước tiến vượt bậc

Chỉ số Tiếp cận điện năng được tổ chức Doing Business - Ngân hàng Thế giới đánh giá dựa theo 4 yếu tố: Số thủ tục; thời gian thực hiện (ngày); chi phí (% thu nhập bình quân đầu người); độ tin cậy cung cấp điện và minh bạch về giá điện.

Theo đó, số thủ tục của Việt Nam hiện nay là 5 thủ tục; số ngày thực hiện là 46 ngày, mức thời gian này đã tiến rất gần đến nhóm ASEAN 4. Riêng yếu tố về chi phí thì Việt Nam ở mức cao do ảnh hưởng bởi yếu tố thu nhập bình quân đầu người thấp.

Đánh giá riêng về mức độ tin cậy cung cấp điện và minh bạch giá điện, Việt Nam đạt 6/8 điểm, tăng 3 điểm so với năm 2016 (3/8 điểm). Yếu tố này được cải thiện rất nhiều trong năm vừa qua, theo ghi nhận của WB về những cải cách của EVN trong việc cung cấp điện với chất lượng tin cậy, ổn định và công khai, minh bạch về dịch vụ.

Kết quả chỉ số Tiếp cận điện năng năm 2017 của Việt Nam thậm chí đã vượt qua cả một số quốc gia có kinh tế phát triển như Trung Quốc (xếp thứ 98/190), Canada (105), Mexico (92), Israel (77), Hungary (110), Romania (147), Ukraina (128)...

Báo cáo Môi trường kinh doanh năm 2017 cũng cho thấy đây là năm thứ 4 liên tiếp chỉ số Tiếp cận điện năng của Việt Nam được cải thiện vị trí và là năm có bước tiến ấn tượng nhất từ 2013 đến nay. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là nền kinh tế có chỉ số Tiếp cận điện năng được cải thiện vị trí nhiều nhất trong khu vực ASEAN.

Với kết quả này, chỉ số Tiếp cận điện năng của Việt Nam đã đạt và vượt so với yêu cầu về thứ hạng tại Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 (trong đó mục tiêu về chỉ số Tiếp cận điện năng năm 2017 là thứ hạng 70).

Theo đánh giá của WB, chỉ số Tiếp cận điện năng là 1 trong 5 chỉ số có thay đổi tích cực, giúp cho chỉ số đánh giá chung của nền kinh tế Việt Nam tăng 14 bậc về môi trường kinh doanh so với năm 2016, đạt vị trí 68/190.

Những nỗ lực của ngành Điện

Ông Nguyễn Quốc Dũng - Trưởng Ban Kinh doanh EVN cho biết: Trong thời gian qua, để cải thiện chỉ số Tiếp cận điện năng, Tập đoàn đã triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp.

Cụ thể, EVN đã xây dựng quy trình tiếp cận điện năng và được các đơn vị triệt để áp dụng trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng theo nguyên tắc “3 dễ”: Dễ tiếp cận - Dễ tham gia - Dễ giám sát.

Đặc biệt, Tập đoàn đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tiếp nhận yêu cầu cấp điện trung áp của khách hàng qua hệ thống website, tổng đài chăm sóc khách hàng, triển khai phần mềm giám sát tiến độ trực tuyến...

EVN cũng đã tích cực thực hiện công khai, minh bạch giá bán điện; nâng cao chất lượng điện năng, cải thiện tốt các chỉ số tin cậy cung cấp điện như MAIFI, SAIDI, SAIFI.

Bên cạnh đó, EVN cũng chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền địa phương để tạo cơ chế “1 cửa liên thông”, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận điện năng.

Trong thời gian tới, ngành Điện sẽ tiếp tục cải thiện chất lượng dịch vụ, cung cấp điện ổn định, tin cậy, góp phần nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế đất nước.

Xếp hạng chỉ số Tiếp cận điện năng của Việt Nam theo báo cáo Doing Business từ năm 2013 - 2017:

Năm

Xếp hạng

2013

156/189

2014

135/189

2015

108/189

2016

96/190

2017

64/190

 

TAGS:
Tác giả: Nguyễn Viết Toại - Sưu tầm ; xuất bản: 06/11/2017 11:03
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video