Văn hóa doanh nghiệp

Cảm nhận về Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Phát triển thủy điện Sê San

Văn hóa doanh nghiệp có vị trí, vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Bất kỳ một doanh nghiệp nào nếu thiếu đi yếu tố văn hóa thì doanh nghiệp đó khó có thể đứng vững và tồn tại được, đặc biệt trong giai đoạn hội nhập hiện nay.

Nhưng, thế nào là văn hóa doanh nghiệp? Làm cách nào để tạo ra được một môi trường có văn hoá trong doanh nghiệp?

Văn hoá doanh nghiệp là toàn bộ các giá trị văn hoá được gây dựng trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, trở thành các giá trị, các quan niệm và tập quán, truyền thống ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp ấy và chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên trong doanh nghiệp để theo đuổi và thực hiện các mục đích của doanh nghiệp. 

Ký kết giao ước thực hiện văn hóa coong ty phát triển thủy điện Se San (Ảnh: Lương Thiện Chiến)

Cũng như văn hoá nói chung, văn hoá doanh nghiệp có những đặc trưng cụ thể riêng biệt. Trước hết, văn hoá doanh nghiệp là sản phẩm của những người cùng làm trong một doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu giá trị bền vững. Nó xác lập một hệ thống các giá trị được mọi người làm trong doanh nghiệp chia sẻ, chấp nhận, đề cao và ứng xử theo các giá trị đó. Văn hoá doanh nghiệp còn góp phần tạo nên sự khác biệt giữa các doanh nghiệp và được coi là truyền thống của riêng mỗi doanh nghiệp.

Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp đối với Công ty phát triển thủy điện Sê San có ý nghĩa hết sức quan trọng giúp cho công ty ngày càng phát triển nhất là trong giai đoạn hội nhập ngày nay.

Theo Quyết định số 681/QĐ-TĐSS ngày 28/4/2016 của Giám đốc Công ty phát triển thủy điện Sê San, văn hóa doanh nghiệp của công ty được xây dựng trên các phương diện, đó là: Hệ giá trị cốt lõi, chuẩn mực đạo đức, triết lý kinh doanh, thực thi văn hóa. Khi chúng ta thực hiện tốt văn hóa công ty thì nó sẽ thể hiện qua những cấp độ khác nhau:

Thứ nhất là thể hiện ngay trong công việc hàng ngày như cách báo cáo công việc, giữ gìn tài sản chung, ngôn ngữ khi giao tiếp với đồng nghiệp, đối tác, khách hàng, các thủ tục hành chính, giữ gìn tài sản công, tuân thủ nghiêm ngặt quy định về an toàn vệ sinh lao động…

Thứ hai là các giá trị tinh thần xác định việc phải làm, hành động của mình đúng hay sai, có mang lại lợi ích hay thiệt hại chung hay không. Đây chính là chuẩn mực đạo đức, phục vụ cho triết lý kinh doanh của công ty. Xây dựng được các giá trị tinh thần sẽ tạo nên sức mạnh đó là sức mạnh của những con người làm việc có năng lực. Mọi việc làm của Cán bộ công nhân viên công ty phải hướng tới hiệu quả kinh doanh, chất lượng cuộc sống và sự phát triển bền vững.

Thực hành văn hóa khi đi thang máy (Lấy từ website Công ty)

 Thứ ba là nó trở thành nền tảng cho các hành động chính là niềm tin, nhận thức, suy nghĩ và xúc cảm được coi là đương nhiên ăn sâu trong tiềm thức mỗi cá nhân trong công ty. Lúc này văn hóa công ty đã “ngấm sâu” vào từng con người và trở thành suy nghĩ, hành động hàng ngày tất cả vì những mục tiêu chung cho sự phát triển của công ty cũng như của từng cá nhân.

Trong các nội dung văn hóa Công ty phát triển thủy điện Sê San thì văn hóa ứng xử của từng cá nhân có vai trò hết sức quan trọng nó là hạt nhân để xây dựng nên văn hóa của công ty, thể hiện trên những lĩnh vực như: Văn hóa trong giao tiếp chào hỏi (cách chào hỏi, cách thức bắt tay v.v.); Giới thiệu và tự giới thiệu; Nói chuyện, ứng xử với khách hàng, đối tác; Ứng xử với đồng nghiệp (giữa lãnh đạo với nhân viên, giữa nhân viên với nhân viên v.v.); Giao tiếp qua điện thoại; trong làm việc (vệ sinh nơi làm việc, tác phong v.v.); Xử lý, giải quyết công việc (ứng xử khi xử lý công việc, thời hạn xử lý công việc v.v.); Hội họp (nghi thức hội họp, chỗ ngồi trong hội họp v.v.); Hoạt động ngoài công việc (bố trí chỗ ngồi khi dự tiệc, văn hóa dự tiệc, cách thức ngồi trong xe ô tô v.v.); Quy tắc đạo đức nghề nghiệp (chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quan hệ nội bộ, quan hệ bên ngoài v.v.). Những nguyên tắc ứng xử tưởng chừng như đơn giản nhưng đòi hỏi mỗi người phải luôn học hỏi, rèn luyện để nó trở thành thói quen, trở thành nét văn hóa của từng cán bộ công nhân viên.

Thực hành văn hóa khi đi xe ô tô (Lấy từ website Công ty)

Đối với một doanh nghiệp như Công ty phát triển thủy điện Sê San là một tập hợp những con người khác nhau về trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa, mức độ nhận thức, quan hệ xã hội, vùng miền địa lý, tư tưởng văn hóa… chính sự khác nhau này tạo ra một môi trường làm việc đa dạng và phức tạp. Bên cạnh đó, trong giai đoạn hiện nay sự đổi mới, nâng cao hiệu quả là một trong những yếu tố mang tính then chốt cho sự phát triển của Công ty. Để Công ty trở thành nơi tập hợp, phát huy mọi nguồn lực con người, làm gia tăng nhiều lần giá trị của từng nguồn lực con người đơn lẻ, góp phần vào sự phát triển bền vững thì hơn lúc nào hết việc xây dựng văn hóa công ty càng trở nên có vai trò quan trọng và cấp thiết.

Thực tiễn trong những năm qua việc xây dựng văn hóa công ty phát triển thủy điện Sê San luôn được lãnh đạo quan tâm chỉ đạo, xây dựng các bộ tiêu chí gắn với công việc cụ thể của cán bộ công nhân viên. Công ty đang từng bước xây dựng và hình thành những hệ giá trị cốt lõi với một tầm nhìn lâu dài đưa công ty trở thành một đơn vị dẫn đầu về cung cấp điện năng với chi phí thấp, chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn, hướng tới sự chuyên nghiệp, thấu hiểu, hợp tác, hiệu quả. Chuẩn mực đạo đức triết lý kinh doanh được thực thi hiệu quả nâng cao vai trò, năng lực của người lao động, mọi hoạt động đều vì lợi ích chung của khách hàng, công ty và EVN với khẩu hiệu “trách nhiệm” “tận tâm với công việc, “tận tụy với khách hàng”, “Trung thực”…ứng xử trong nội bộ, với bên ngoài và khách hàng có nhiều chuyển biến dần trở thành nét văn hóa của từng cán bộ công nhân viên được khách hành, đối tác, các ngành, nhân dân đánh giá cao.

Tuy nhiên việc xây dựng văn hóa công ty không phải thực hiện trong ngày một ngày hai, nó có thể là một chặng đường dài, việc xây dựng văn hóa công ty không phải là một khẩu hiệu, nó phải được sự vun đắp của từng cá nhân trong công ty, xây dựng văn hóa chính là chìa khóa để công ty ngày càng phát triển.

TAGS:
Tác giả: Ngô Thu Hải ; xuất bản: 30/11/2017 08:59
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video