Đảng, Đoàn thể

Biểu dương, khen thưởng 20 đảng viên, người lao động trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chiều 21/7/2017, Đảng bộ Công ty Phát triển thủy điện Sê San đã tổ chức Hội nghị đảng viên 6 tháng đầu năm 2017 và Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Tại Hội nghị, Đảng bộ đã tiến hành nêu gương điển hình xuất sắc tiêu biểu và khen thưởng cho 20 cá nhân là đảng viên, người lao động trong Công ty có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị có ông Đinh Văn Nhẫn - Giám đốc Công ty, 49/62 đảng viên của Đảng bộ và 07 quần chúng có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Lương Thiện Chiến)

Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Công ty 6 tháng đầu năm 2017 xác định Công ty đã thực hiện xuất sắc mọi chỉ tiêu được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao, đặc biệt sản lượng điện sản xuất đạt được 553 triệu kWh, tăng 204% so với cùng kỳ năm 2016, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác đều đạt và vượt kế hoạch được giao.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Công ty cũng đã triển khai nhiều hoạt động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” kết hợp với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) như tổ chức cho đảng viên lập cam kết với chi bộ và Lãnh đạo Công ty về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" để rèn luyện phấn đấu làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự suy thoái” trong nội bộ; xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức cho toàn thể đảng viên và người lao động đăng ký làm theo gương Bác…

Báo cáo tại Hội nghị cũng đánh giá đa số đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm cao trong quản lý, điều hành, có những việc làm cụ thể trong thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan tâm chăm lo đến việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động, đề ra các giải pháp để khắc phục khó khăn; xây dựng văn hóa Công ty.

 

Đại diện các chi bộ phát biểu tham luận về công tác triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Ảnh: Lương Thiện Chiến)

Cũng trong dịp này, Đảng bộ Công ty đã tiến hành nêu gương điển hình xuất sắc tiêu biểu và khen thưởng cho 20 cá nhân đạt nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó gồm có 13 đảng viên và 07 quần chúng đến từ các đơn vị trực thuộc Công ty.

Khen thưởng các cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Ảnh: Lương Thiện Chiến)

Các đảng viên tham gia góp ý tại Hội nghị (Ảnh: Lương Thiện Chiến)

 

 

TAGS:
Tác giả: Nguyễn Đức Toàn ; xuất bản: 27/07/2017 01:34
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video