Chuẩn mực đạo đức - Triết lý kinh doanh

1. Triết lý hành động của EVNHPC SE SAN “Người lao động có năng lực là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp”

- Sức mạnh của EVNHPC SE SAN là ở những con người làm việc có năng lực.

- EVNHPC SE SAN hành động vì hiệu quả sản xuất, kinh doanh, chất lượng cuộc sống và sự phát triển bền vững. EVNHPC SE SAN xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp, xã hội bằng sự cầu thị, lắng nghe và thấu hiểu.

- EVNHPC SE SAN luôn gửi gắm niềm tin vào năng lực đối với tất cả người lao động làm việc trong EVNHPC SE SAN. EVNHPC SE SAN coi người lao động là cái gốc của sự phát triển bền vững và lấy việc đào tạo, huấn luyện làm mục tiêu hàng đầu trong chiến lược phát triển của Công ty.

2. Phương châm hành động của EVNHPC SE SAN luôn nêu cao ý thức “Trách nhiệm”, tinh thần “Tận tâm với công việc” - “Tận tụy với khách hàng”.

- EVNHPC SE SAN luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tận tâm với công việc, tận tụy với khách hàng. Mọi thành viên EVNHPC SE SAN cam kết hành động vì lợi ích của Công ty, của EVN và cộng đồng.

- Mỗi người lao động của EVNHPC SE SAN làm việc vì danh dự nghề nghiệp của cá nhân mình, vì sự gửi gắm niềm tin của Lãnh đạo các cấp cũng như của khách hàng và đối tác.

3. Mọi hoạt động của EVNHPC SE SAN luôn cam kết tôn trọng luật pháp và hành động “Trung thực”.

- EVNHPC SE SAN cam kết tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành, các quy chế, các quy định của EVN, của Công ty.

- EVNHPC SE SAN hành động một cách “Trung thực” trong xử lý công việc đối với mối quan hệ bên ngoài cũng như nội bộ EVNHPC SE SAN.

- EVNHPC SE SAN tôn trọng các quy tắc, nghi thức trong giao tiếp, lịch thiệp, trung thực trong quan hệ nội bộ Công ty, EVN và đối tác bên ngoài.

4. Sức mạnh trong mọi hành động của EVNHPC SE SAN trên nền tảng “Trí tuệ”.

- Mọi hành động của EVNHPC SE SAN được xây dựng trên nền tảng trí tuệ, lao động sáng tạo là nguồn sức mạnh để đạt được mục tiêu.

- EVNHPC SE SAN luôn trân trọng mọi sáng kiến của người lao động, xem sáng kiến là sản phẩm của trí tuệ và góp phần tạo nên sức mạnh trong mọi hành động của EVNHPC SE SAN.

5. Mục đích hành động của EVNHPC SE SAN là phấn đấu để xứng đáng với niềm tin của EVN, đối tác và khách hàng, cộng đồng xã hội.

EVNHPC SE SAN coi trọng cam kết với cấp trên, khách hàng, đối tác, cộng đồng xã hội; EVNHPC SE SAN hành động vì lợi ích của người lao động, luôn trung thành với nền tảng các giá trị cốt lõi, thực hiện những cam kết bằng những chiến lược sản xuất kinh doanh của EVNHPC SE SAN